معرفی بالی

معرفی بالي باید گفت جزيره‌اي است واقع در کشور اندونزي که از مراکز گردشگري مهم جهان به شمار مي‌رود.

هنگام معرفی بالی باید گفت جزيره خدايان، جزيره کوچکي از بزرگترين مجمع الجزاير جهان و بزرگترين کشور مسلمان جهان يعني کشور اندونزي است. معرفی بالی به این معناست که این جزیره دو اقيانوس آرام و اقيانوس هند را به هم پيوند داده است و در نتيجه اين وصلت خود از آب و هواي بسيار متفاوتي برخوردارگرديده است و مثل بسياري از جزاير ديگراندونزي ، دنياي مخصوص به خودش را دارد. دنيائي که نام اين جزيره را در فهرست برترين مقاصد گردشگري جهان قرار داده است.

اين جزيره جمعيتي حدود سه ميليون نفر داشته که قريببه اتفاق ساکنان آن اهل اندونزي هستند اما در سالهاي اخير بدليل رشد فراوان صنعت توريست بسياري ازاستراليا و اروپا هم به اين جزيره مهاجرت نموده و در بالي کار و زندگي ميکنند.

اين جزيره که مساحتي بالغ بر 5620 کيلومتر مربع را پوشش داده است، از لحاظ آتش فشاني فعال بوده و خاک آن برايکشاورزي بسيار حاصلخيز است. اما سوگولي آتشفشانهاي بالي کوه گودان آگانگ بوده که «مادرکوه »ها ناميده مي شود. اين کوه، آتشفشاني فعال بوده و ارتفاعي بيش از 3000متر دارد.

معرفی بالی شامل این نکته است که در شمال و جنوب کوه هاي مرکزي اين جزيره زمين هايبسياري حاصلخيزي براي کشاورزي وجود دارد که از آن براي کاشت برنج استفاده مي کنند.مزارع پلکاني برنج بالي نيز خود شهرت جهاني داشته و از جاذبه هاي گردشگري اين بهشتزميني پروردگار مي باشند

قطعا بيراه نگفته ايم اگر بگوييم که جزيره باليپر از خصائل منحصر به فردي است که آن را از ديگر نقاط دنيا متمايز مي سازد. بالي زيباترين و مشهورترين جزيره اندونزي است که در جنوب خط استوا بين جاوه در غرب و لومبوکدر شرق قرار گرفته است. فواصل هوايي اين جزيره تا جاکارتا حدود 2 ساعت و تا تهران بامحاسبه توقف بين پروازي در شهرهاي دوحه ، کوالالامپور ويا سنگاپور حدود 15 ساعت ميباشد.