جاذبه های کرتاگوسا بالی

بازدید: 611

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

یکی دیگر از جاذبه های کرتاگوسا بالی را نیز نقاشی‌های کشیده شده بر سقف این سالن دادگستری تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد این نقاشی‌ها توسط نقاشان بزرگ و قدیمی بالی طراحی شده اند. نقاشی‌هایی که به نظر از روی محاکمه‌ها و اتفاقاتی است که در زمان این پادشاه و پادشاهان بعدی کشیده شده اند.

یکی دیگر از جاذبه های کرتاگوسا بالی را نیز مجسمه‌های بزرگ اطراف آن تشکیل می‌دهند. این مجسمه‌های نماد آرامش و پاکی هستند و بعضی از آنها نشاندهنده استفاده ای است که از کرتاگوسا می‌شده است. سقف کرتاگوسا، یک سقف شیروانی بزرگ است که نقاشی‌ها در آن نگهداری می‌شوند. بلند بودن کرتاگوسا نشان از اهمیت و ابهتی است که در گذشته داشته است و محل قرار گیری ان به گونه ای است که مردم به راحتی دور آن جمع شوند و فرد محاکمه کننده و محاکمه شونده در آن، بالاتر از سطح زمین قرار گرفته اند.