جشن های بالی

دسته بندی: معرفی بالی
بازدید: 571

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مراسم ختم (پیترا یادنیا) در بالی بهانه ی دیگری برای جشن و آدین بستن اند. طی این مراسم معمولا چندین متوفی را طبق آیین های مذهبی و مراسمی پررنگ و لعاب می سوزانند. گالونگان فستیوالی ده روزه است که هر دویست و ده روز یکبار برگزار میشود و مناسبت اش مرگ مایادناوا حاکم ظالم و ستمگر است در این روز خیابان ها را با فانوس هایی از جنس بامبو به نام پنجور روشن میکنند .