نرخ تور بالی

نرخ تور بالی:

نرخ تور بالی کاملا بستگی به نوع هتل و خدمات انتخابی از جانب مسافر دارد. همچنین تعداد روزهای اقامت و زمان مسافرت از جمله عوامل تعیین کننده نرخ تور بالیهستند.