تور بالی 95

تور بالی اردیبهشت 95

تور بالی اردیبهشت 95 جزو تورهایی است که علاقمندان خاص خود را دارد، چرا که این فصل زیبایی های خاصی برای خودش دارد که کمتر فصلی این زیبایی ها را دارد.

ادامه مطلب

تور بالی فروردین 95

بالی جزیره کوچکی در دل کشور اندونزی است و به دلیل خط ارتباطی بودن دو اقیانوس آرام و هند آب و هوای بسیار متفاوتی دارد و به بیانی دیگر دنیای مخصوص به خودش را دارد و البته توانسته این جزیره کوچک نام خود را در بین جزایر توریستی قرار دهد، امسال نیز مسافران با انتخاب تور بالی فروردین95 می توانند لحظات زیبایی را در این جزیره جالب بگذرانند.

ادامه مطلب