بهترین هتل بالی

بهترین هتل بالی

بهترین هتل بالی

بهترین هتل بالی فقط در یک مورد خلاصه نمی‎شود و باید چندین هتل زیبا و لوکس این منطقه یاد کرد. ویلا پررپان (pererepan) بهترین هتل بالی محسوب می‎شود. این هتل در امتداد دره‎ای در رودخانه پتونا، واقع شده که اطراف آن توسط باغ و جنگل‎ها‎ی زیبا احاطه گردیده است.

ادامه مطلب